Το ΑΘΗΝΑ είναι ένα ερευνητικό κέντρο με στόχο την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα των ΤΠΕ. Συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο μέσω του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ). Το ΙΠΣΥ ιδρύθηκε το 2007 έχοντας ως αποστολή την έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Μέσα σε λίγα χρόνια το ΙΠΣΥ κατόρθωσε να εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα στην Ευρώπη όσον αφορά στην διαχείριση, επεξεργασία και αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων, δηλαδή στα θεμέλια της Οικονομίας Δεδομένων. Το γεγονός αυτό είναι εμφανές από την ποσότητα και την ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε αυτά τα πεδία, όπως επίσης και από την επιτυχία στην προσέλκυση ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Ενδεικτικά, περισσότερο από το 93% του προϋπολογισμού του ΙΠΣΥ προέρχεται από ανταγωνιστική χρηματοδότηση (>30 ενεργά προγράμματα), ενώ το 2018 προσέλκυσε από ανταγωνιστική χρηματοδότηση 17.5 φορές την κρατική του επιχορήγηση. Επιπλέον, το ΙΠΣΥ υποστηρίζει την έμπρακτη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και οργάνωση εκδηλώσεων, την προώθηση των ανοικτών τεχνολογιών και προτύπων, του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα και τη δημοσίευση, εκμετάλλευση και επαναχρησιμοποίηση μεγάλων ανοικτών δεδομένων. Το προσωπικό του ΙΠΣΥ έχει συγκεντρώσει μεγάλη και εξειδικευμένη εμπειρία από την συμμετοχή του σε κορυφαία Ευρωπαϊκά έργα με έμφαση σε τομείς όπως η διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων, η διαχείριση και επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων, η εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση σε πληθώρα πόρων και οι ηλεκτρονικές υποδομές.

Επιπλέον, το ΙΠΣΥ σχεδίασε, ανέπτυξε και συντηρεί τον εθνικό κατάλογο ανοικτών δεδομένων geodata.gov.gr, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα από μεγάλο αριθμό χρηστών, που περιλαμβάνουν από απλούς πολίτες έως δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρίες. Παράλληλα, συμμετέχει σε διάφορες πρωτοβουλίες για προτυποποίηση και working groups (INSPIRE, OGC) για γεωχωρικά δεδομένα. Επίσης, προωθεί ενεργά τα ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα, μέσω: (ι) του geodata.gov.gr, (ιι) του ορισμού του ως Κέντρο Αριστείας στις τεχνολογίες GIS ανοικτού κώδικα (βλέπε ellak.gr), (ιιι) της οργάνωσης ημερίδων Ανοικτών Δεδομένων και hackathons με στόχο την εξοικείωση της ερευνητικής και νεοφυούς επιχειρηματικής κοινότητας με τεχνολογίες γεωχωρικών δεδομένων.

Το ΙΠΣΥ εξειδικεύεται στη διαχείριση γνώσης και στις τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων για συστήματα μεγάλης κλίμακας, εφαρμογές επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων, και ένα μεγάλο εύρος ψηφιακών πόρων. Επιπλέον, διαθέτει ισχυρή θεωρητική και τεχνολογική εμπειρία στις ακόλουθες περιοχές:

Γεωχωρικά δεδομένα (συστήματα GIS, ολοκλήρωση, διαχείριση δεδομένων κίνησης)
• Τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης για ανάλυση πόρων (γεωχωρικά δεδομένα, δεδομένα κατανάλωσης νερού, δεδομένα αναζήτησης)
• Ιστός δεδομένων (αναπαράσταση γνώσης και οντολογίες, διασυνδεδεμένα δεδομένα, προέλευση και διατηρησιμότητα δεδομένων, εξατομίκευση χρήστη, κοινωνικά δίκτυα)
• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (ανοιχτά δεδομένα, διαλειτουργικότητα, ιδιωτικότητα δεδομένων)
• Επιστημονικές βάσεις (τράπεζες δεδομένων μεγάλης κλίμακας, τεχνολογίες διατηρησιμότητας)
• Πράσινες ΤΠΕ (τεχνολογία της πληροφορίας για εφοδιαστικές αλυσίδες βιομάζας)

Το ΙΠΣΥ έχει συμμετάσχει και συντονίσει πάνω από δέκα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης άμεσα σχετιζόμενα με τις ερευνητικές περιοχές του προτεινόμενου έργου, δηλαδή με τη διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων και τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (TALOS, SimpleFleet, LODGOV, GeoKnow, GEOSTREAM, RealEstate2.0, DAIAD, City.Risks, SLIPO, LinkGeoML).

https://www.athenarc.gr/